Hasar Tazmin

Hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizden gelecek tazmin taleplerinde aşağıdaki prosedür uygulanır.

Başvuru Dilekçesinde Bulunması Gereken Bilgiler

Tazmin dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz

 • Başvuru sahibinin adı, soyadı, unvanı, adresi, iletişim bilgileri (Telefon, E-mail adresi vs.)

 • Taşıma faturası bilgileri (Taşıma faturası tarihi, numarası, gönderi kodu)

 • (Varsa) Ambar Tesellüm Fişi

 • Talep edilen tazminat tutarı

 • Kargo içeriğini kanıtlayan alıcı müşteriye düzenlenmiş ürün faturası/sevk irsaliyesi/hasar durumunda hasarlı ürüne ait fotoğraf

 • Başvuru sahibinin banka hesap bilgileri (IBAN numarası)

 • Tazmin talep etme nedenine ilişkin açıklama (Hasar, kayıp, yanlış teslimat vb)

Tazmin Süreci Nasıl İşler?

1) Başvuru talebi, taşıma faturası tarihinden itibaren 20 gün geçtikten sonra yapılabilir. (Türk Ticaret Kanunu 874.maddesi)

Başvuru Kanallarından iletilen Başvuru Dilekçesi ile ilgili kayıt açılarak ön inceleme yapılır; Ön inceleme sonucunda dilekçe ve eklerinde tazmin sürecinin işletilmesi ve değerin ispatı için gerekli olan bilgi ve belgelerde eksiklik tespiti halinde, bu eksikliklerin giderilmesi ve tazminat talebini değerlendirmeye yönelik ek bilgi ve belgeler başvuru sahibinden istenir. Eksik bilgi ve belgelerin 15 gün içinde temin edilip Sendeo ile paylaşılmaması halinde tazmin talebi reddedilir. Tazmin ödemeleri gönderen müşteriye yapılmaktadır. (Tazmin ödemeleri gönderen müşteriye cari üzerinden yapılmaktadır. Carisi oluşturulmamış müşterilerden tazmin evrakları ile birlikte cari açılması için gereken evraklar da talep edilmektedir.

2) Belgelerdeki eksiklikler giderildikten sonra, hasarlı kargolar ile kayıp kargolar için iki ayrı tazmin süreci işletilir.

3) Müşterinin gerçeğe aykırı beyan vererek teslim ettiği kanunen taşınması yasak kargolar için tazmin talebi kabul edilmez.

Hasarlı Kargolar İçin;

Hasarlı Kargolarda, kargonun göndericisi tazminat talebinde bulunabilir. Üçüncü kişiler yalnızca Türk Ticaret Kanunu’nun 885. Maddesi’nde belirtilen koşullar dahilinde eşya üzerinde hak sahibi olduğunu ispat etmesi halinde başvuruda bulunabilecektir.

Hasarlı olduğu iddiası ile tazminat talebinde bulunulan kargo, “sorumluluk belgesi” ile taşıması gerçekleştirilen bir kargo ise tazminat talebi kabul edilmemektedir.

İçeriğinde birden fazla ürün olan ve parça sayısı fazla olan kargoların hasarlı kısımları kadar tazminat talebi kabul edilmektedir.

Tam tazminat ödemesi yapılan hasarlı kargolarda müşteri ürünü Sendeo’ya geri vermek zorundadır.

Kayıp Kargolar İçin;

Kayıp kargonun bulunamadığı, ürünün bedelini gösteren fatura ve/veya faturaya bağlı sevk irsaliyesi ibrazının gerçekleşmediği ve tutarının belli olmadığı durumlarda ise Türk Ticaret Kanunun 882.maddesine uygun olarak *SDR[1] kuru üzerinden kargonun tazminat bedeli belirlenir. SDR bedeli yüksek, talep edilen bedel düşük ise gerçek değer üzerinden ödeme onayı verilir.

Sendeo, Başvuru belgeleri eksiksiz olsa dahi tazminat talebini kabul etmek zorunda değildir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümlerine göre tazminat talebini reddetme hakkını haizdir.

Değerlendirme süreci tamamlanan ve tazminat talebi kabul edilen;

Kurumsal/KOBİ müşterilerimizden, Sendeo adına düzenlenmiş tazmin faturası düzenlenmesi talep edilir.

Tazminat ödemesi, belgelerin eksiksiz olması halinde Başvuru sahibinin talep dilekçesinde yer alan Banka hesabına yapılır.

E-ticaret platformlarından yapılan gönderilerde, Gönderi alıcısı, tazmin talebi için Gönderici ile irtibata geçmelidir. Sendeo şirketi, e-ticaret platformlarının gönderilerine ilişkin alıcılara tazminat ödemesi yapmamaktadır.

Şirketimizin kusurundan kaynaklanmayan haller ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ve ilgili mevzuatta belirtilen sorumsuzluk nedenlerinin varlığı halinde şirketimiz sorumluluktan kurtulur.

*SDR : Özel Çekme Hakkı’dır. Özel Çekme Hakkı, eşyanın taşıma amacıyla taşıyıcıya teslim edildiği tarihteki veya taraflarca kararlaştırılan diğer bir tarihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen değerine göre Türk Lirasına çevrilir. SDR kuru günlük olarak Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. Bu kur https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html sitesi üzerinden kontrol edilir. SDR kuru kargonun faturalandırıldığı tarihteki kur baz alınarak hesaplanmaktadır. (SDR Kuru*8,33*desi=ödenecek miktar)

Tazmin Talebinin Reddedilme Nedenleri;

 • Türk Ticaret Kanunu madde864 kapsamında gönderenin kusursuz sorumluğunun düzenlendiği haller,

 • Gönderici tarafından kargonun ambalajın hiç veya yeterli olarak yapılmaması,

 • Mevzuat gereği yasaklanmış, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19/f maddesine göre; İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde,

 • Türk Ticaret Kanunu’nun 885. Maddesi uyarınca gerçekleşecek başvurular istisna olmak kaydı ile Gönderici ya da alıcı dışında üçüncü kişilerin tazminat talebinde bulunması,

 • Ürünün, taşıma yapan firmaya teslim edildiğinin ispatlanamaması (teslim anındaki ATF)

 • Ürünün sigortasız sorumluluk belgesi ile taşınması,

 • Gönderici/alıcı ile Şirketimiz arasındaki akdedilmiş bir taşıma sözleşmesi var ise

 • sözleşme koşulları,

 • Tazmine konu olan talep edilen ürün ile sistemde yazan ürün içeriğinin örtüşmemesi,

 • Tazmin sürecinin işletilmesi ve değerin ispatı için gerekli olan bilgi/ belgelerin süresi

 • içerisinde sunulmaması,

 • Alıcıya teslimat yapıldıktan sonra şikâyet bildiriminde bulunulması (hasarın veya zıyanın teslimat sırasında açıkça öngörülememesi durumunda ise en geç 7 gün içerisinde bildirimde bulunulması gerekmektedir).

Tazmin prosedürümüz ile ilgili yapılan değişiklikler güncel olarak web sayfamızda yayınlanarak, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.