Sendeo Bilgi Güvenliği Politikası

Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. olarak amacımız;

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde politika ve standartlarının belirlenmesi, dokümante bilgilerinin hazırlanması, kaynak ayrılması ve sürekli iyileştirilmesi sağlamak,

  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını temin etmek,

  • İş süreçlerine yönelik risklerin tanımlanması ve sistematik olarak yönetilmesi sağlamak,

  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi sağlamak,

  • Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,

  • Faaliyetlerimizi sürdürürken kullandığımız bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini koruyarak kurumun güvenirliğini sürdürmek ve geliştirmek,

  • Kurumumuzun karşılaşacağı güvenlik ihlallerinin yönetilmesi ve gerekli durumlarda cezai yaptırımların uygulanmasını sağlamak,

Faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile bütünleşik ve verimli bir şekilde yöneterek, lojistik ve taşımacılık sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktır.

Sendeo Bilgi Güvenliği Politikası